L'espàdel club fomenta la part social com a element clau a la filosofia del club des de la seva fundació.

Els nostres usuaris s’identifiquen amb el club en totes les vessants, tant a nivell esportiu, social, competitiu o de millora de la salut.